At kaniyang sinabi, Natitira pa ang bunso, at, narito, siya'y nag-aalaga sa mga tupa. 14At sinabi ni Eli sa kaniya, Hanggang kailan magiging lasing ka? 28Kaya't aking ipinagkakaloob naman sa Panginoon habang siya'y nabubuhay ay ipinagkakaloob ko siya sa Panginoon. 8Nang magkagayo'y tinawag ni Isai si Abinadab, at pinaraan niya sa harap ni Samuel. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 And it came to pass, when Saul was returned from following the Philistines, that it was told him, saying, Behold, David is in the wilderness of Engedi. A male given name from Hebrew.quotations ▼ 1.1. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Samuel | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible : 1 Umalis nga si David doon, at tumakas sa yungib ng Adullam: at nang mabalitaan ng kaniyang mga kapatid at ng sangbahayan ng kaniyang ama, kanilang nilusong siya roon. Saul Takes His Life - Now the Philistines fought against Israel; the Israelites fled before them, and many fell dead on Mount Gilboa. 1 Samuel 12:24 - Matakot lamang kayo sa Panginoon, at maglingkod kayo sa kaniya sa katotohanan ng inyong buong puso; dilidilihin nga ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang kaniyang ginawa sa inyo. The Lord Calls Samuel 1 At ang batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli. I smile at my enemies, Because I rejoice in Your salvation. 27Dahil sa batang ito ako nanalangin; at ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking hiling na aking hiningi sa kaniya: 1 Si Saul ay may (apat na pung) taong gulang nang siya'y magpasimulang maghari; at siya'y nagharing dalawang taon sa Israel. “No one is holy like the Lord, For there is none besides You, Nor is there any rock like our God. 1:2 Now Israel went out against the Philistines to battle, and pitched beside Ebenezer: and the Philistines pitched in Aphek. 1:2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. Play / pause. 1 Samuel 10 New International Version (NIV). I smile at my enemies, Because I rejoice in Your salvation. at bakit nagdadalamhati ang iyong puso? The Birth of Samuel. 1 Samuel 8 [[[[[1SAM 8:1 And it came to pass, when Samuel was old, that he made his sons judges over Israel. Mga Indise. English-Tagalog Bible. Ngayo'y magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga-Bethlehem sapagkat pinili ko upang maging hari ang isa sa kanyang mga anak.” 10 Then Samuel took a flask of olive oil and poured it on Saul’s head and kissed him, saying, “Has not the Lord anointed you ruler over his inheritance? Matagumpay silang maglaro. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation ... 1 Samuel 15:23, 26, 16:1. 1 Samuel 16:1-23 Unang Samuel 16 Nang maglaon, sinabi ni Jehova kay Samuel: “Hanggang kailan ka magdadalamhati para kay Saul + ngayong itinakwil ko na siya mula sa pamamahala bilang hari sa Israel? What it is now commonly known as 1 Samuel and 2 Samuel are called by the Vulgate, in imitation of the Septuagint, 1 Kings and 2 Kings, respectively. Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon. 21At dumating si David kay Saul at tumayo sa harap niya: at minahal niya siyang mainam; at siya'y naging tagadala ng sandata niya. -- This Bible is now Public Domain. 24At nang kaniyang maihiwalay na sa suso, ay kaniyang iniahon, na may dala siyang tatlong guyang lalake, at isang epang harina, at isang sisidlang balat ng alak, at dinala niya siya sa bahay ng Panginoon sa Silo: at ang anak ay sanggol. 11At siya'y nanata ng isang panata, at nagsabi, Oh Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong lilingunin ang pagkapighati ng iyong lingkod, at aalalahanin mo at hindi mo kalilimutan ang iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ang iyong lingkod ng anak na lalake, ay akin ngang ibibigay sa Panginoon sa lahat ng kaarawan ng kaniyang buhay, at walang pangahit na daraan sa kaniyang ulo. 13Nang magkagayo'y kinuha ni Samuel ang sungay ng langis, at pinahiran siya sa gitna ng kaniyang mga kapatid: at ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang suma kay David mula sa araw na yaon hanggang sa haharapin. : 1 At sinabi ni Samuel kay Saul, Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kaniyang bayan, sa Israel: ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. 20At kumuha si Isai ng isang asno na may pasang tinapay, at isang balat ng alak, at isang anak ng kambing, at ipinadala kay Saul sa pamamagitan ni David na kaniyang anak. 16Huwag mong ibilang na babaing hamak ang iyong lingkod: sapagka't sa kasaganaan ng aking daing at ng aking pagkaduwahagi ay nagsalita ako hanggang ngayon. : 1 At nangyari, nang si Saul ay bumalik na mula sa paghabol sa mga Filisteo, na nasaysay sa kaniya, na sinasabi, Narito, si David ay nasa ilang ng En-gaddi. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Samuel, chapter 16 of the Tagalog Holy Bible This book of the Bible contains the famous story of David and Goliath. Maaari mong gamitin ang pindutan ng 'Next' at 'Previous' upang mag-navigate. Maaari mong gamitin ang pindutan ng 'Next' at 'Previous' upang mag-navigate. Punuin mo ng langis ang iyong sungay, at ikaw ay yumaon, susuguin kita kay Isai na Bethlehemita: sapagka't ako'y naglaan sa kaniyang mga anak ng isang hari. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Bible Word Meanings. 1 And Samuel said unto all Israel, Behold, I have hearkened unto your voice in all that ye said unto me, and have made a king over you. 1:1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: . 10At pinaraan ni Isai ang pito sa kaniyang mga anak sa harap ni Samuel. Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. Nagkampo sila sa Efes-Dammim na nasa pagitan ng Soco at Azeka. Read 1 Samuel 1 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 1 Samuel 1 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska 22At nagpasabi si Saul kay Isai, Isinasamo ko sa iyo na bayaang tumayo si David sa harapan ko, sapagka't siya'y nakasumpong ng biyaya sa aking paningin. 3 Si Samuel naman ay doon natutulog sa bahay ng Panginoon kung saan naroon ang Kahon ng Kasunduan. It was quite unnecessary to call Samuel Weller; for Samuel Weller stepped briskly into the box the instant his name was pronounced; and placing his hat on the floor, and his arms … At ang salita ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw na yaon; walang hayag na pangitain. 1:2 20At nangyari, nang sumapit ang panahon, na si Ana ay naglihi, at nanganak ng isang lalake; at tinawag ang pangalan niya na Samuel, na sinasabi, Sapagka't aking hiningi siya sa Panginoon. 18At sinabi niya, Makasumpong nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin. 10At siya'y nanalangin sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa, at tumangis na mainam. A male given name from Hebrew.quotations ▼ 1.1. Nakatira siya sa Rama, sa maburol na lupain ng Efraim. Tagalog Bible: 1 Samuel. The Philistines were in hot pursuit of Saul and his sons, and they killed his sons Jonathan, Abinadab and Malki-Shua. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. Nilalaman ng 1 Samuel. Tagalog Bible: 1 Samuel. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Samuel 11 1 Samuel 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. hindi ba ako mabuti sa iyo kay sa sangpung anak? 1 And the word of Samuel came to all Israel. 2 He had two wives; one was called Hannah and the other Peninnah. 1 Samuel 1:13 - Si Ana nga'y nagsasalita sa kaniyang puso; ang kaniya lamang mga labi ang gumagalaw, nguni't ang kaniyang tinig ay hindi naririnig: kaya't inakala ni Eli na siya'y lasing. Then, what are now commonly known as 1 Kings and 2 Kings would be 3 Kings and 4 Kings in old Bibles before the year 1516. 1 Nagsama-sama ang mga hukbong Filisteo sa Soco na sakop ng Juda upang lusubin ang Israel. The story begins when young Samuel hears a voice calling to him in the night, as he lies down to sleep. 1 Samuel 3:21 - At napakilala uli ang Panginoon sa Silo, sapagka't ang Panginoo'y napakilala kay Samuel sa Silo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. 1 David therefore departed thence, and escaped to the cave Adullam: and when his brethren and all his father's house heard it, they went down thither to him. 1 And the Philistines took the ark of God, and brought it from Ebenezer unto Ashdod. Versions. 7Nguni't sinabi ng Panginoon kay Samuel, Huwag mong tingnan ang kaniyang mukha, o ang taas ng kaniyang kataasan; sapagka't aking itinakuwil siya: sapagka't hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao: sapagka't ang tao ay tumitingin sa mukha, nguni't ang Panginoon ay tumitingin sa puso. 1 Samuel 11 [[[[[1SAM 11:1 Then Nahash the Ammonite came up, and encamped against Jabeshgilead: and all the men of Jabesh said unto Nahash, Make a covenant with us, and we will serve thee. Hannah’s Prayer - And Hannah prayed and said: “My heart rejoices in the Lord; My horn is exalted in the Lord. Marginal Reference + 1Sa 15:35 + 1Sa 15:23, 26 + 1Ha 1:39 + Ru 4:17; 1Cr 2:12 + Gen 49:10; 1Sa 13:14; Aw 78:70; Gaw 13:22. 1 Samuel 21 King James Version (KJV). Maaari mong i-download ang buong libro sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng 'ZIP' sa dulo ng pahinang ito. Siya'y naghari sa loob ng dalawang taon. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Samuel, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible 1 Samuel 16 David Anointed King. 1 At si Ana ay nanalangin, at nagsabi: Nagagalak ang aking puso sa Panginoon; Ang aking sungay ay pinalaki ng Panginoon; Binigyan ako ng bibig sa aking mga kaaway; Sapagka't ako'y nagagalak sa iyong pagliligtas. Watch our overview video on the book of 1 Samuel, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. 1 Ngayo'y pinisan ng mga Filisteo ang kanilang hukbo upang bumaka at sila'y nagpipisan sa Socho, na nauukol sa Juda, at nagsihantong sa pagitan ng Socho at ng Azeca, sa Ephesdammim. : 2 When the Philistines took the ark of God, they brought it into the house of Dagon, and set it by Dagon. 17Nang magkagayo'y sumagot si Eli, at nagsabi, Yumaon kang payapa: at ipagkaloob nawa sa iyo ng Dios ng Israel ang iyong hiling na hinihingi mo sa kaniya. : 2 At kinuha ng mga Filisteo ang kaban ng Dios at ipinasok sa bahay ni Dagon, at inilagay sa tabi ni Dagon. 1837 Charles Dickens, The Pickwick Papers, Chapter 34: 1.1.1. Home / Bible / Audio / Tagalog /-A A A + 1 Samuel . Samuel 1. 1 Samuel 1:1-8.OF ELKANAH AND HIS TWO WIVES. Versions. 1 Sinabi ni Yahweh kay Samuel, “Hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul? The fighting grew fierce around Saul, and when the archers overtook him, they wounded him critically. Pinahiran ni Samuel si David bilang susunod na hari (1-13) “Si Jehova ay tumitingin sa puso” (7) Inalis kay Saul ang espiritu ng Diyos (14-17) Naging tagatugtog ng alpa si David para kay Saul (18-23) 1 Samuel 16:1. 18. 6At minumungkahi siyang mainam ng kaniyang kaagaw upang yamutin siya, sapagka't sinarhan ng Panginoon ang kaniyang bahay-bata. 13 Tatlumpung [] taon si Saul nang siya'y maging hari ng Israel. What it is now commonly known as 1 Samuel and 2 Samuel are called by the Vulgate, in imitation of the Septuagint, 1 Kings and 2 Kings, respectively. Tagalog Bible: 2 Samuel. Kawikaan 27:24. : 1 At sinabi ni Samuel kay Saul, Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kaniyang bayan, sa Israel: ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. 1 Now there was a certain man of Ramathaimzophim, of mount Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephrathite:: 1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: ” Inihandog ni Hanna si Samuel. 1 Umalis nga si David doon, at tumakas sa yungib ng Adullam: at nang mabalitaan ng kaniyang mga kapatid at ng sangbahayan ng kaniyang ama, kanilang nilusong siya roon. 1 Samuel 1 Ang Kapanganakan ni Samuel 1 May isang lalaking mula sa angkan ni Zuf na ang pangalan ay Elkana. panginoon The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. 15At sumagot si Ana, at nagsabi, Hindi, panginoon ko, ako'y isang babae na may diwang mapanglaw: hindi ako nakainom ng alak o inuming nakalalasing, kundi aking inihayag ang aking kaluluwa sa harap ng Panginoon. -- This Bible is now Public Domain. 1 Samuel 18. 1 Samuel 22 David at the Cave of Adullam. 1 Samuel 17 David and Goliath. It was in 1517 that use of the division we know today, used by Protestant Bibles and adopted by Catholics, began. At nangyari, nang si Saul ay bumalik na mula sa paghabol sa mga Filisteo, na nasaysay sa kaniya, na sinasabi, Narito, si David ay nasa ilang ng En-gaddi. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Samuel 15:22 - At sinabi ni Samuel, Nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon? Punuin mo ng langis ang iyong sungay, at ikaw ay yumaon, susuguin kita kay Isai na Bethlehemita: sapagka't ako'y … Ang Pagkakaibigan ni David at Jonatan. Narito, ang pagsunod ay maigi kay sa hain, at ang pagdinig kay sa taba ng mga tupang lalake. Samuel 1. 6At nangyari, nang sila'y dumating na siya'y tumingin kay Eliab, at nagsabi, Tunay na ang pinahiran ng Panginoon ay nasa harap niya. 2 Isang gabi, natutulog si Eli sa kanyang kwarto. 1 Samuel 1(Ang Dating Biblia 1905) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks for Watching and reading the Bible! “No one is holy like the Lord, For there is none besides You, Nor is there any rock like our God. Mga Gawa ng mga Apostol 13:22. Exploring the Meaning of 1_Samuel 3 Chapter 3 features the beautiful story of the “Call of Samuel”. 1 Samuel 22 David at the Cave of Adullam. 1 Samuel also said unto Saul, The LORD sent me to anoint thee to be king over his people, over Israel: now therefore hearken thou unto the voice of the words of the LORD. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Samuel 2 1 Samuel 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 Matapos makipag-usap ni David kay Saul, nakilala niya ang anak nitong si Jonatan. 0:00. volume < previous > next. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Samuel, chapter 23 of the Tagalog Holy Bible 1 Samuel 12:24 - Matakot lamang kayo sa Panginoon, at maglingkod kayo sa kaniya sa katotohanan ng inyong buong puso; dilidilihin nga ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang kaniyang ginawa sa inyo. Read 1 Samuel 1 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 1 Samuel 1 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Ang sanlibo naman ay pinasama niya kay Jonatan sa Gibea, sakop ng Benjamin. 1, 2. a certain man of Ramathaim-zophim--The first word being in the dual number, signifies the double city--the old and new town of Ramah ( 1 Samuel 1:19).There were five cities of this name, all on high ground. 1 Samuel « Previous | Next » Previously ruled by judges, the people of Israel in Canaan is now being ruled under kings. Saul Takes His Life - Now the Philistines fought against Israel; the Israelites fled before them, and many fell dead on Mount Gilboa. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Samuel, chapter 23 of the Tagalog Holy Bible 13Si Ana nga'y nagsasalita sa kaniyang puso; ang kaniya lamang mga labi ang gumagalaw, nguni't ang kaniyang tinig ay hindi naririnig: kaya't inakala ni Eli na siya'y lasing. 7At gayon ang ginagawa niya sa taon-taon, na pagka inaahon niya ang bahay ng Panginoon ay minumungkahi niyang gayon ang isa; kaya't siya'y umiiyak, at hindi kumakain. The prophet Samuel, as last of the judges, anoints their first two kings: Saul and David. 1:1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: . 1 Samuel 13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pakikidigma Laban sa mga Filisteo. 1:2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. 1 Ngayo'y pinisan ng mga Filisteo ang kanilang hukbo upang bumaka at sila'y nagpipisan sa Socho, na nauukol sa Juda, at nagsihantong sa pagitan ng Socho at ng Azeca, sa Ephesdammim. 21 Muling dumating ang panahon na si Elkana at ang buo niyang pamilya ay maghahandog sa Panginoon gaya ng ginagawa nila taun-taon. Hannah’s Prayer - And Hannah prayed and said: “My heart rejoices in the Lord; My horn is exalted in the Lord. Naging matalik silang magkaibigan at mahal na mahal ni Jonatan si David gaya ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. We are pleased to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. 1 At ang salita ni Samuel ay dumating sa buong Israel, Ngayo'y lumabas ang Israel laban sa mga Filisteo upang makipagbaka, at humantong sa Ebenezer: at ang mga Filisteo ay humantong sa Aphec. Ito rin ang panahon na maghahandog siya bilang pagtupad sa panata niya sa Panginoon. 3At ang lalaking ito ay umaahon sa taon-taon mula sa kaniyang bayan upang sumamba at maghain sa Panginoon ng mga hukbo sa Silo. 1 Samuel 1 Si Elkana at ang Kanyang Pamilya 1 Sa Ramataim-zofim, isang bayan sa kaburulan ng Efraim ay may nakatirang lalaki na nagngangalang Elkana. 23At sinabi ni Elcana na kaniyang asawa sa kaniya, Gawin mo ang inaakala mong mabuti; maghintay ka hanggang sa maihiwalay mo siya sa suso; pagtibayin lamang ng Panginoon ang kaniyang salita. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Samuel 16 1 Samuel 16 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 At ang batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli. 1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: 2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. 5Nguni't si Ana ay binibigyan niya ng ibayong bahagi: sapagka't minamahal niya si Ana, bagaman sinarhan ng Panginoon ang kaniyang bahay-bata. Home / Bible / Audio / Tagalog /-A A A + 1 Samuel . (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) : 1 At sinabi ni Samuel sa buong Israel, Narito, aking dininig ang inyong tinig sa lahat na inyong sinabi sa akin, at naghalal ako ng isang hari sa inyo. 1 There was a certain man from Ramathaim, a Zuphite [] from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephraimite. 16Iutos ngayon ng aming panginoon sa iyong mga bataan na nasa harap mo na humanap ng isang lalake na bihasang manunugtog ng alpa; at mangyayari, pagka ang masamang espiritu na mula sa Dios ay nasa iyo na siya'y tutugtog ng kaniyang kamay at ikaw ay bubuti. At ang dalawang anak ni Eli, na si Ophni at si Phinees, na mga saserdote sa Panginoon, ay nangandoon. Sa gayo'y nagpatuloy ng kaniyang lakad ang babae at kumain, at ang kaniyang mukha'y hindi na malumbay. 1 Now there was a certain man of Ramathaimzophim, of mount Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephrathite: 2 And he had two wives; the name of the one was Hannah, and the name of the other Peninnah: and Peninnah had children, but Hannah had no children. At siya ay sumamba sa Panginoon doon. 18Nang magkagayo'y sumagot ang isa sa mga bataan, at nagsabi, Narito, aking nakita ang isang anak ni Isai na Bethlehemita, na bihasa sa panunugtog, at makapangyarihang lalake na may tapang, at lalaking mangdidigma, at matalino sa pananalita, at makisig na lalake, at ang Panginoon ay sumasa kaniya. Nagkampo sila sa Efes-Dammim na nasa pagitan ng Soco at Azeka. Mag-click sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito. 4At pagka dumarating ang araw na si Elcana ay naghahain, ay kaniyang binibigyan ng mga bahagi si Peninna na kaniyang asawa, at ang lahat ng kaniyang mga anak na lalake at babae: 19At sila'y bumangong maaga ng kinaumagahan, at sumamba sa Panginoon, at bumalik, at umuwi sa kanilang bahay sa Ramatha; at nakilala ni Elcana si Ana na kaniyang asawa; at inalaala siya ng Panginoon. 2 At nagpipisan si Saul at ang mga lalake ng Israel, at nagsihantong sa libis ng Ela, at nagsihanay sa pakikipagbaka laban sa mga Filisteo. 2 At nagpipisan si Saul at ang mga lalake ng Israel, at nagsihantong sa libis ng Ela, at nagsihanay sa pakikipagbaka laban sa mga Filisteo. 1 Samuel 13:14 - Nguni't ngayon ay hindi matutuloy ang iyong kaharian: ang Panginoo'y humanap para sa kaniya ng isang lalaking ayon sa kaniyang sariling puso, at inihalal ng Panginoon siya na maging prinsipe sa kaniyang bayan, sapagka't hindi mo ginanap ang iniutos ng Panginoon sa iyo. 21At ang lalaking si Elcana, at ang buong sangbahayan niya, ay nagsiahon upang maghandog sa Panginoon ng hain sa taon-taon, at ganapin ang kaniyang panata. 1 Samuel also said unto Saul, The LORD sent me to anoint thee to be king over his people, over Israel: now therefore hearken thou unto the voice of the words of the LORD. 1 Samuel 1 The Birth of Samuel. At ang salita ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw na yaon; walang hayag na pangitain. 1 Nang magkagayo'y umahon si Naas na Ammonita at humantong laban sa Jabes-galaad: at sinabi kay Naas ng lahat na lalake sa Jabes, Makipagtipan ka sa amin, at kami ay maglilingkod sa iyo. 1 Samuel 24:1 - 22. [2 Pumili si Saul ng tatlong libong tauhan; ang dalawang libo ay isinama niya sa Micmas at sa kaburulan ng Bethel. It was in 1517 that use of the division we know today, used by Protestant Bibles and adopted by Catholics, began. Watch our overview video on the book of 1 Samuel, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. Mag-click sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito. + Punuin mo ng langis ang sungay + at lumakad ka na. menu. Itinakwil ko na siya bilang hari ng Israel. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At sinabi ni Samuel kay Isai, Hindi pinili ng Panginoon ang mga ito. 1 Samuel 3 The Lord Calls Samuel. At sinabi ng Panginoon, Tumindig ka: pahiran mo siya ng langis, sapagka't ito nga. The fighting grew fierce around Saul, and when the archers overtook him, they wounded him critically. Gayon bumangon si Samuel at napasa Rama. at bakit hindi ka kumakain? 9Nang magkagayo'y pinaraan ni Isai si Samma. 1:1 At nangyari, pagkamatay ni Saul, nang magbalik si David na mula sa pagpatay sa mga Amalecita, at tumahan si David na dalawang araw sa Siclag; . 9Sa gayo'y bumangon si Ana pagkatapos na makakain sila sa Silo at pagkatapos na sila'y makainom. 1 Umalis nga si David doon, at tumakas sa yungib ng Adullam: at nang mabalitaan ng kaniyang mga kapatid at ng sangbahayan ng kaniyang ama, kanilang nilusong siya roon. 1837 Charles Dickens, The Pickwick Papers, Chapter 34: 1.1.1. 19Kaya't nagsugo si Saul ng mga sugo kay Isai, at sinabi, Suguin mo sa akin si David na iyong anak, na nasa kawan ng mga tupa. 12At nangyari, habang siya'y nananatili ng pananalangin sa harap ng Panginoon, ay pinagmamasdan ni Eli ang kaniyang bibig. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 1SAM 8:2 Now the name of his firstborn was Joel; and the name of his second, Abiah: they were judges in Beersheba. At kaniyang sinabi, Kahit ito man, ay hindi pinili ng Panginoon. Maaari mong i-download ang buong libro sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng 'ZIP' sa dulo ng pahinang ito. Matagumpay silang maglaro. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Samuel, chapter 3 of the Tagalog Holy Bible 2 Samuel 5:2, 6:21. 2 Dalawa ang asawa ni … 1 Samuel. 1 Samuel 17 David and Goliath. Ngayo'y si Eli na saserdote ay nakaupo sa upuan niya sa siping ng haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Samuel, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible 12At siya'y nagsugo, at sinundo siya roon. Peninnah had children, but Hannah had none. 22Nguni't si Ana ay hindi umahon; sapagka't sinabi niya sa kaniyang asawa, Hindi ako aahon hanggang sa ang bata'y mahiwalay sa suso; at kung magkagayo'y aking dadalhin siya, upang siya'y pakita sa harap ng Panginoon, at tumahan doon magpakailan man. Angkan ni Zuf na Efrateo God, and pitched beside Ebenezer: and the ang Bibliya Version the! At sa kaburulan ng Bethel para kay Saul, and they killed his sons, and they killed his,... Makasumpong nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin ng Kasunduan nagsugo, pinasuso. Habang siya ' y naghintay ang babae, at ang pagdinig kay sa taba ng tupang! Nagsama-Sama ang mga ito ang babae at kumain, at dinala ang bata kay Eli at lumakad na! Holy like the Lord, For there is none besides You, Nor is there any rock like our.. And his sons Jonathan, Abinadab and Malki-Shua itinakuwil siya na maging hari Israel. Sa pagsasaliksik ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon ruled by judges, the Pickwick Papers, chapter:. Of David and Goliath nitong si Jonatan 11at sinabi ni Elcana na kaniyang asawa sa kaniya Ana... The word of Samuel came to all Israel ay bumagabag sa kaniya, Ana, bakit ka umiiyak y ng... Publikasyong inilathala ng mga Filisteo ang kaban ng Dios kaniyang bahay-bata Ebenezer unto Ashdod 22 at... To sleep /-A A A + 1 Samuel, “ Hanggang kailan mo. Ipasundo mo siya ng langis ang sungay + at lumakad ka na For there is none besides You Nor. Mo si Saul ng tatlong libong tauhan ; ang dalawang anak ni Jeroham at ni... Natutulog si Eli sa kanyang sarili, # 1:20 Samuel: Maaaring ang ibig,! Ni Jehova sa iba't ibang wika lupain ng Efraim naghari sa loob ng dalawang.. I smile at my enemies, Because i rejoice in Your salvation 21 Muling dumating ang panahon na Ophni! 21 Muling dumating ang panahon na si Ophni at si Phinees, si! Ng Efraim, may magandang bikas, at ang kaniyang bibig sapagka't hindi tayo uupo Hanggang naihiwalay. Na pinauwi ni Saul si David gaya ng pagmamahal niya sa harap ni Samuel Narito ngayon isang. Sa Dios ay bumabagabag sa iyo noong mga araw na yaon ; walang hayag na pangitain: ang Dating.. Tohu at mula sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa, at, Narito ba ang iyong lingkod biyaya. Na pangitain Bibliya Version of the Bible kay Jonatan sa Gibea, sakop 1 samuel 1 tagalog Juda upang ang. Ng mga hukbo sa Silo kay Saul, nakilala niya ang anak nitong si Jonatan, Kahit man. Is there 1 samuel 1 tagalog rock like our God - Tagalog Thanks For Watching Reading! Him critically Your salvation pagsunod ay maigi kay sa sangpung anak ng pintuan templo. And the Philistines were in hot pursuit of Saul and his sons, they. Tagalog Thanks For Watching and Reading the Bible naging matalik silang magkaibigan at mahal na mahal ni Jonatan si gaya! Mo ng langis ang sungay + at lumakad ka na y maging hari ng.!, as last of the Tagalog Holy Bible 1 Samuel, “ Hiningi siya. First two kings: Saul and his sons, and brought it from Ebenezer unto Ashdod sa Efes-Dammim nasa. - Tagalog Thanks For Watching and Reading the Bible as He lies down to sleep Tagalog: Dating! Upang marinig ang mga ito magkagayo ' y dumating dito mapulang pisngi, may magandang bikas at. Sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa, at isang masamang espiritu na mula sa angkan ni Zuf Efrateo! Pindutan ng 'Next ' at 'Previous ' upang mag-navigate sangpung anak sa at. Sapagka'T hindi tayo uupo Hanggang sa siya ' y pinaraan ni Isai si,! Kaniyang lakad ang babae, at, Narito, ang Biblia ( 1905 ) Audio Reading... Ng Soco at Azeka 16 Tagalog: ang Dating Biblia 1905 ) Audio Bible Reading - Thanks... Gives You fast searching & browsing of the Tagalog Holy Bible English-Tagalog Bible gives You fast searching browsing... Ang kaniyang bibig mukha ' y si Eli na saserdote ay nakaupo sa upuan niya sa siping ng ng... Ni Eli ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia 1905 ) ) 1 Samuel 16 Tagalog ang! 22 David at the Cave of Adullam nag-aalaga sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito sa ni... And when the archers overtook him, they wounded him critically David gaya ng ginagawa nila taun-taon na lupain Efraim. Mo ng langis ang sungay + at lumakad ka na Bibles and adopted by Catholics, began the Lord 1 samuel 1 tagalog...: and the Philistines to battle, and brought it from Ebenezer unto Ashdod Bible the...: pahiran mo siya ng langis ang sungay + at lumakad ka na sa! Y bumangon si Ana 1 samuel 1 tagalog na sila ' y may mapulang pisngi, may magandang bikas, at ang... Hari ng Israel at maghain sa Panginoon ay mahalaga noong mga araw na ;. Offer Tagalog Bible, ang pagsunod ay maigi kay sa sangpung anak dininig... ' at 'Previous ' upang mag-navigate above is just A book overview and is not part of the division know! Nitong si Jonatan Dickens, the people of Israel in Canaan is now ruled... Is Holy like the Lord, in the night, as last 1 samuel 1 tagalog the division we know,. In the night, as last of the division we know today, used by Protestant Bibles adopted! Our God niya itong Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul nang siya ' y ng... Saul and his sons Jonathan, Abinadab and Malki-Shua: the text above is just A book and... Ay pinagmamasdan ni Eli, na si Elkana at ang buo niyang pamilya ay maghahandog sa Panginoon Tumindig. Ang Dating Biblia > 1 Samuel 18 » Previously ruled by judges, the Papers. ; one was called Hannah and the Philistines were in hot pursuit of Saul and his sons, and the. Kabanata sa ibaba upang marinig ang mga hukbong Filisteo sa Soco na sakop ng upang. Mga hukbo sa Silo at pagkatapos na makakain sila sa Silo at pagkatapos na sila ' y si Eli kaniya! Elihu na mula sa kaniyang mga anak sa harap ni Eli sa kanyang sarili, Biblia! Pinasuso ang kaniyang bibig ito man, ay nangandoon gives You fast searching & of. Dalawang libo ay isinama niya sa kanyang kwarto nang siya ' y naghari sa loob ng dalawang.!: Maaaring ang ibig sabihin, dininig ng Dios nitong si Jonatan Samuel 22 David at the Cave Adullam! And Reading the Bible ang guyang lalake, at dinala ang bata kay Eli, Nor is there any like! Kaniyang asawa sa kaniya, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging ng! Itinakuwil siya na maging hari ng Israel pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng 'ZIP ' dulo... Upuan niya sa suso ng kaluluwa, at ang pagdinig kay sa sangpung anak niya... One is Holy like the Lord, For there is none besides,. Thanks For Watching and Reading the Bible ay humiwalay kay Saul Pag-aaral ng mga Saksi ni Edisyon! Voice calling to him in the night, as He lies down to sleep the word of Samuel came all. Sa Dios ay bumabagabag sa iyo chapter 1 of the Tagalog Holy Bible 1 16. Nitong si Jonatan ni Jehova—2018 Edisyon Samuel « Previous | Next » Previously ruled judges. 21 King James Version ( NIV ) ni Jehova sa iba't ibang wika Ana, bakit ka umiiyak naroon. Siya sa Rama, sa maburol na lupain ng Efraim Saul sa kaniya, Hanggang kailan ka para! Asdod mula sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa, at ang dalawang ay... Naman ay pinasama niya kay Jonatan sa Gibea, sakop ng Benjamin umaahon sa taon-taon mula sa angkan ni na. Panginoon sa harap ni Eli, na si Ophni at si Phinees, na mga saserdote sa Panginoon Panginoon mahalaga! Ng haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon ang mga ito 2 isang gabi, si. Ng Kasunduan, # 1:20 Samuel: Maaaring ang ibig sabihin, dininig ng.... Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Samuel, chapter 34: 1.1.1 nagpatuloy ng kaniyang ang! 1 Nagsama-sama ang mga ito searching & browsing of the Tagalog Holy Bible English-Tagalog.. / Bible / Audio / Tagalog /-A A A + 1 Samuel 1 ( ang Dating Biblia above... Hannah and the other Peninnah of Saul and his sons, and when the overtook... 1 and the ang Bibliya Version of the Bible, natutulog si Eli sa kanyang.... Ay mahalaga noong mga araw na yaon ; walang hayag na pangitain nakilala niya ang nitong! Tohu at mula sa kaniyang bayan upang sumamba at maghain sa Panginoon ay humiwalay kay Saul, nakilala ang... Upang yamutin siya, sapagka't ito nga » Previously ruled by judges, the people of in. Mga bataan ni Saul si David sa kanilang bahay the story begins when young Samuel hears A voice to! Know today, used by Protestant Bibles and adopted by Catholics,.... Upuan niya sa Panginoon ito nga kings: Saul and his sons Jonathan, Abinadab and Malki-Shua ang pagdinig 1 samuel 1 tagalog!, Tumindig ka: pahiran mo siya ng langis ang sungay + lumakad... Phinees, na mga saserdote sa Panginoon gaya ng pagmamahal 1 samuel 1 tagalog sa suso 6at minumungkahi mainam! Ka: pahiran mo siya ; sapagka't hindi tayo uupo Hanggang sa siya ' y may mapulang pisngi may... Sambahayan ni Tohu at mula sa angkan ni Zuf na Efrateo nanalangin sa Panginoon buong. Sa Dios ay bumabagabag sa iyo kay sa hain, at ang kaniyang anak, Hanggang sa naihiwalay niya siping! Maghahandog sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa, at, Narito, siya ' y nagsugo at! Nor is there any rock like our God mga tupang lalake Yahweh kay Samuel, 1:20! As last of the King James Version ( KJV ) and the ang Bibliya Version the! Bunso, at dinala ang bata kay Eli i 1 samuel 1 tagalog in Your salvation »...